STŘELEC Tomislav, Ing. CSc.

ředitel odboru výkonu státní správy IX
+420 267123901
tomislav.strelec@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
2007 – dosud Ministerstvo životního prostředí
Vzdělání
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Hornicko-geologická fakulta - CSc.)
Jazykové znalosti
Anglický jazyk, ruský jazyk