SOPER Tomáš, Ing.

vedoucí oddělení 2 a zástupce ředitele odboru výkonu státní správy IV
+420 267123424
tomas.soper@mzp.cz