SAŇKA Tomáš, Ing. Bc.

vedoucí oddělení 2
+420 267123710
tomas.sanka@mzp.cz