TROJANOVÁ Taťána, RNDr.

vedoucí oddělení 1 a zástupkyně ředitele odboru výkonu státní správy VI
+420 267123602
tatana.trojanova@mzp.cz