NOVOTNÁ Stanislava, Ing.

vedoucí oddělení personálního a zástupkyně ředitele odboru personálního a státní služby
+420 267122562
stanislava.novotna@mzp.cz