JANÁKOVÁ Radka

vedoucí oddělení programového financování
+420 267122852
radka.janakova@mzp.cz