PALLÓS Radek, Ing.

ředitel odboru výkonu státní správy VIII - Olomouc
+420 267123801
radek.pallos@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
2021 – dosud Ministerstvo životního prostředí
1999– 2021 Česká inspekce životního prostředí
Vzdělání
VUT Brno (fakulta stavební)
Jazykové znalosti