LEISTNER KRATOCHVÍLOVÁ Radana, Ing.

ředitelka odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku
+420 267122074
radana.kratochvilova@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
2021 – dosud Ministerstvo životního prostředí
Ředitelka odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku
2016 – 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj
Vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje, zástupkyně ředitelky odboru regionální politiky
2005 - 2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zástupkyně ředitele/ky odboru řízení programů ESF, Vedoucí odd. na odboru řízení programů ESF
Vzdělání
Vysoká škola ekonomická (fakulta mezinárodních vztahů)
Jazykové znalosti
Anglický jazyk, Francouzský jazyk