ROUBÍČKOVÁ Petra, Bc.

vedoucí oddělení tiskového a PR
+420 267122396
petra.roubickova@mzp.cz