KOLÁŘOVÁ Petra, Mgr. MSc.

vedoucí oddělení krajinotvorných programů
+420 267122592
petra.kolarova@mzp.cz