KOLÁŘOVÁ Petra, Mgr. MSc.

vedoucí oddělení krajinotvorných programů
petra.kolarova@mzp.cz