SLEZÁK Petr, Ing.

vedoucí metodiky a projektové EIA a zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
+420 267122442
petr.slezak@mzp.cz