KOLEŠKA Petr, Ing.

vedoucí oddělení metodického a informačních systémů fondů EU
+420 267122792
petr.koleska@mzp.cz