JANDA Petr, Ing.

vedoucí oddělení financování a Technické pomoci fondů EU a zástupce ředitele odboru fondů EU
+420 267122131
petr.janda@mzp.cz