HAVEL Petr, Mgr.

vedoucí oddělení soustavy NATURA 2000
+420 267122925
petr.havel@mzp.cz