OBORNÍKOVÁ Pavla, Mgr.

vedoucí oddělení hospodářské správy a zástupkyně ředitelky odboru provozního a správy majetku
+420 267122052
pavla.obornikova@mzp.cz