DORŇÁK Pavel, Ing.

vedoucí oddělení chráněných krajiných oblastí
+420 267122619
pavel.dornak@mzp.cz