CHOTĚBOR Pavel, Ing.

vedoucí oddělení ochrany krajiny a lesa a zástupce ředitelky odboru obecné ochrany přírody a krajiny
+420 267122481
pavel.chotebor@mzp.cz