ROKOS Miroslav, RNDr.

vedoucí oddělení 1 a zástupce ředitele odboru výkonu státní správy VII
+420 267123705
miroslav.rokos@mzp.cz