LIBECAJT Miroslav, Ing.

ředitel odboru výkonu státní správy IV
+420 267123411
miroslav.libecajt@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
1991 – dosud Ministerstvo životního prostředí
Vzdělání
Vysoká škola chemicko-technologická (Fakulta technologie ochrany prostředí)

Vysoká škola zemědělská v Praze (Fakulta provozně ekonomická)
Jazykové znalosti
Anglický jazyk, ruský jazyk – částečná znalost