KUKLÍK Miloslav, Ing.

ředitel odboru výkonu státní správy I - Praha
+420 267123101
miloslav.kuklik@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
1990 – dosud Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru
referent
1981 – 1990 Ústřední kontrolní a zkušební úřad v Praze (agrochemie a výživa rostlin)
vedoucí oddělení
referent
Vzdělání
Vysoká škola zemědělská v Praze (Fakulta agronomická)
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – základní znalost na úrovni dorozumění, německý jazyk – základní znalost na úrovni dorozumění, ruský jazyk – základní znalost na úrovni dorozumění