SOLDÁT Milan, Ing.

vedoucí oddělení informatiky a zástupce ředitelky odboru informatiky
+420 267122935
milan.soldat@mzp.cz