KUBÍČEK Milan, Ing.

ředitel odboru výkonu státní správy V - Liberec
+420 267123501
milan.kubicek@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
1994 – dosud Ministerstvo životního prostředí - územní odbor Liberec
ředitel odboru výkonu státní správy
přednosta územního odboru
zástupce přednosty územního odboru
vedoucí oddělení vodního hospodářství
referent oddělení vodního hospodářství
referent ochrana ovzduší, odpadové hospodářství
Vzdělání
Vysoká škola zemědělská v Praze (Agronomická fakulta)
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – aktivní znalost (zkouška PET B1 University of Cambridge), ruský jazyk – pasivní znalost (maturitní zkouška)