PASTVINSKÝ Michal, Ing.

ředitel odboru mezinárodních vztahů
+420 267122838
michal.pastvinsky@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
2013 – dosud Ministerstvo životního prostředí
2009 – 2013 Česká rozvojová agentura
1999 – 2009 Ministerstvo životního prostředí
Vzdělání
České vysoké učení technické v Praze (Fakulta strojní)
Jazykové znalosti
Anglický jazyk