ČERNÁ Martina, Ing.

vedoucí oddělení krajinotvorných programů
+420 267122378
martina.cerna@mzp.cz