HOLÝ Martin, RNDr.

ředitel odboru ochrany horninového a půdního prostředí a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
+420 267122051
martin.holy@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
1994 – dosud Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru geologie (2003 – dosud)
vedoucí oddělení nerostných zdrojů (1998 – 2003)
referent na odboru ochrany horninového prostředí (1994 – 1998)
1984 – 1994 Česká geologická služba (tehdejší ÚÚG a poté ČGÚ)
Vzdělání
Univerzita Karlova v Praze (Přírodovědecká fakulta)
Jazykové znalosti
Anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk