BAJEROVÁ Marie, Mgr.

vedoucí oddělení krizového řízení a zástupkyně ředitele odboru bezpečnosti a krizového řízení
+420 267122953
marie.bajerova@mzp.cz