ŠKABRAHA DOKUPILOVÁ Maggie, Mgr.

vedoucí oddělení podpory modernizace energetiky
+420 267122556
maggie.skabraha@mzp.cz