HOLEČEK Lukáš, Mgr.

vedoucí oddělení vládní a parlamentní agendy a zástupce ředitele odboru kanceláře ministryně
+420 267122347
lukas.holecek@mzp.cz