HOFMANOVÁ Lucie, Ing.

vedoucí oddělení maloplošných chráněných území a zástupkyně ředitele odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny
+420 267122028
lucie.hofmanova@mzp.cz