STUCHLÍKOVÁ Linda, Ing.

ředitelka odboru obecné ochrany přírody a krajiny
+420 267122175
linda.stuchlikova@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
2015 – dosud Ministerstvo životního prostředí
2006 – 2015 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Vzdělání
ČZU Praha (fakulta lesnická a environmentální)
Jazykové znalosti
Anglický jazyk, Francouzský jazyk