FRANKOVÁ Linda, Ing.

vedoucí oddělení krajinotvorných programů a vody v krajině a zástupkyně ředitele odboru obecné ochrany přírody a krajiny
+420 267122175
linda.frankova@mzp.cz