HEJDUK Libor, Ing.

ředitel odboru výkonu státní správy VI - Hradec Králové
+420 267123601
libor.hejduk@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
2012 – dosud Ministerstvo životního prostředí
2002 – 2012 Městský úřad Náchod
vedoucí odboru životního prostředí
1993 – 2002 Okresní úřad Náchod
vedoucí referátu životního prostředí
referent
Vzdělání
Česká zemědělská univerzita v Praze (Fakulta agronomická)
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – B2