KRAINA Leo, Ing.

vedoucí oddělení 1 a zástupce ředitele odboru výkonu státní správy IX
+420 267123902
leo.kraina@mzp.cz