SUCHÁ Kateřina, Ing.

vedoucí oddělení energetiky a ochrany klimatu a zástupkyně ředitele odboru energetiky a ochrany klimatu
+420 267122006
katerina.sucha@mzp.cz