HOLENDOVÁ Kateřina, Mgr.

vedoucí oddělení právní podpory fondů EU
+420 267122097
katerina.holendova@mzp.cz