HOLENDOVÁ Kateřina, Mgr.

vedoucí oddělení právní podpory fondů EU
katerina.holendova@mzp.cz