ČERMÁKOVÁ Karolína, Mgr.

vedoucí oddělení veřejných zakázek
+420 267122989
karolina.cermakova@mzp.cz