BLÁHA Karel, Ing. CSc.

ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany životního prostředí
+420 267122532
karel.blaha@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
1995 – dosud Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod
náměstek ministra, ředitel sekce technické ochrany životního prostředí
ředitel odboru environmentálních rizik
vedoucí samostatný odborný referent
1982 – 1995 Státní zdravotní ústav (dříve Institut hygieny a epidemiologie) Centrum hygieny práce a nemocí z povolání
1976 – 1982 ÚTZCHT ČSAV Praha
Vzdělání
Vysoká škola chemicko-technologická Praha (Fakulta chemické technologie)

ČSAV Praha (Ústav teoretických základů chemické techniky – ÚTZCHT)
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – CAE C