ŽÁK Josef, Mgr. Ing. Bc.

vedoucí oddělení 1 a zástupce ředitele odboru výkonu státní správy VII
+420 267123702
josef.zak@mzp.cz