KOŠOVANOVÁ Jitka, Ing.

vedoucí oddělení interních předpisů a spisové služby
+420 267122476
jitka.kosovanova@mzp.cz