PETŘIVALSKÝ Jiří, Mgr.

vrchní ministerský rada
+420 267122166
jiri.petrivalsky@mzp.cz