PETŘIVALSKÝ Jiří, Mgr.

dočasně pověřen řízením oddělení monitoringu a evaluací fondů EU
+420 267122166
jiri.petrivalsky@mzp.cz