NĚMEC Jiří, Mgr.

vedoucí oddělení druhové ochrany
+420 267122155
jiri.nemec@mzp.cz