MACH Jiří, Mgr. MPA

vedoucí oddělení mezinárodních úmluv a zástupce ředitele odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
+420 267122340
jiri.mach@mzp.cz