KOHOUTEK Jiří, Mgr. et Mgr. Ph.D.

vedoucí oddělení právní podpory fondů EU
+420 267122114
jiri.kohoutek@mzp.cz