HOLÝ Jiří, Ing.

vedoucí oddělení 1 a zástupce ředitele odboru výkonu státní správy V
+420 267123502
jiri.holy@mzp.cz