BEDNÁŘ Jiří, Ing.

ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení
+420 267122221
jiri.bednar@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
2014 – dosud Ministerstvo životního prostředí
2004 – 2014 Policie České republiky
Vzdělání
Česká zemědělská univerzita v Praze (Provozně ekonomická fakulta)
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – pasivní znalost, německý jazyk – pasivní znalost, ruský jazyk – pasivní znalost