POSPÍŠIL Jaroslav, Ing.

ředitel odboru výkonu státní správy VII - Brno
+420 267123701
jaroslav.pospisil@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
2012 – dosud Ministerstvo životního prostředí
2010 – 2011 Ministerstvo dopravy
2001 – 2010 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vzdělání
Vysoká škola báňská Ostrava (Fakulta hornicko-geologická)
Jazykové znalosti
Německý jazyk – aktivní znalost, polský jazyk – aktivní znalost, ruský jazyk – pasivní znalost, latinský jazyk – pasivní znalost