ADAMUŠKA Jaromír, Mgr.

vedoucí oddělení rozvoje
+420 267122277
jaromir.adamuska@mzp.cz