TEJKALOVÁ Jana, Mgr. Ing.

vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce a plánování v oblasti vod a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod
+420 267122056
jana.tejkalova@mzp.cz