SAMKOVÁ Jana, Ing.

vedoucí oddělení přeshraničního pohybu odpadů a mezinárodní spolupráce
+420 267122014
jana.samkova@mzp.cz