COUBALOVÁ Jana, Bc.

vedoucí oddělení rozpočtu ministerstva
+420 267122223
jana.coubalova@mzp.cz